Kraj jeho prostřednictvím reaguje na aktuální bezpečnostní hrozby a rizika ve školském prostředí. K již 15 zabezpečeným školám se v letošním roce připojí Integrovaná střední škola Cheb včetně odloučeného pracoviště Zemědělské školy Dalovice, První české gymnázium v Karlových Varech a Střední průmyslová škola Ostrov. Kraj na to vyčlenil 3,3 milionu korun.

„Jedná se o dlouhodobý projekt, který začal už v roce 2017. Jeho cílem je zajistit co možná nejvyšší míru bezpečnosti žáků a zaměstnanců středních škol. V této etapě se projekt zabývá třemi školskými objekty, koordinaci nad veškerými aktivitami převezme Asociace bezpečná škola, kterou jsme vybrali na základě poptávkového řízení. Ve školách budou nově zavedeny kamerové systémy a vstup do nich bude možný pouze za pomocí čipových karet. Tyto zajistí kontrolu nad osobami vstupujícími do vzdělávacích budov a zamezí vniknutí do objetu cizím osobám,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

Ostrovský most
Západní, Ostrovský most a Kollárova. Ve Varech začínají uzavírky

V roce 2025 proběhne poslední etapa, v rámci níž bude zabezpečena budova Gymnázia Sokolov. „Zbyde nám pouze Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary. Vzhledem k tomu, že se chystá výstavba zcela nové budovy, tak s největší pravděpodobností nebude součástí tohoto projektu,“ dodal radní Jindřich Čermák.

Karlovarský kraj v minulosti vybudoval nadstavbu celého zabezpečovacího systému, tzv. dohledový server, který je instalován na krajském úřadě. Ze zabezpečených škol tak odcházejí informace o technickém stavu systému, případně jeho narušení a počtu osob přítomných v objektu. Tyto údaje pak mohou pomoci složkám integrovaného záchranného systému při případném výjezdu a řešení mimořádné události. Jedná se o součást uceleného bezpečnostního systému v rámci pojetí bezpečnosti škol zřizovaných Karlovarským krajem.