Na další změnu v organizaci dopravy se musí připravit hlavně motorizovaní návštěvníci karlovarské nemocnice. Vzhledem k výstavbě nového hlavního vjezdu do areálu, který je součástí stavby pavilonu akutní medicíny, dojde v době od 29. srpna do 9. října k omezení vjezdu do areálu nemocnice z Americké ulice směrem k budově č.4 (chirurgie, ortopedie, porodnice, gynekologie, urologie, ARO). Tímto vchodem bude do pavilonu č.4 možné vstoupit pouze s mobilním pacientem, a to po spojovací bariérové lávce směřující od vrátnice až ke vchodu do objektu č.4. V urgentním případě bude též k dispozici přilehlé parkoviště před objektem č.24 (provozní oddělení nemocnice), avšak s omezenou kapacitou.

Vjezd pro automobily vezoucí imobilního pacienta na příjmové ambulance pavilonu č.4 bude ze Zbrojnické ulice, dále podél budovy č. 23 (energocentrum) a průjezdem za budovou č.4 až do dvora budovy č.4. Jelikož je v daném místě úzký profil silnice vhodný pouze pro jeden vůz, bude na místě po celou dobu výluky hlavního vjezdu řídit dopravu koordinátor. Jeho pokynů budou muset všichni důsledně dbát a neblokovat provoz vozidel IZS.