Program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol pro letošní rok vznikl na pomoc mateřinkám, které neměly v minulých letech možnost čerpat prostředky z Evropského sociálního fondu na tuto oblast. Program plně zapadá do systému dalšího vzdělávání pracovníků vybudovaného prostřednictvím globálních grantů v rámci operačního programu, který se začal vytvářet od ledna 2010 pro pedagogy základních a středních škol.
V rámci realizace tohoto systému již vznikla tři střediska, v Karlových Varech, Sokolově a Chebu, metodické kabinety pro všeobecně vzdělávací obory a Krajské vzdělávací centrum při Gymnáziu Sokolov.

„Centrum získá od kraje příspěvek ve výši 100 tisíc korun právě na vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol,“ uvedl krajský radní Vratislav Emler. V současnosti probíhají školení metodiků, kurzy a workshopy pro pedagogické pracovníky. Na internetových stránkách Krajského vzdělávacího centra jsou k dispozici aktuální informace o nabídce kurzů.

Dotyčné centrum by mělo připravit pro učitele mateřských škol obdobný model dalšího vzdělávání, jaký je nabízen pedagogům základních a středních škol.
„Jde především o doplnění chybějících dovedností ve využívání výpočetní techniky a sledování moderních trendů v informačních technologiích, dále o metodické workshopy zaměřené například na zavádění školního vzdělávacího programu do života školy,“ uvedla mluvčí kraje Jana Pavlíková s tím, že se počítá se vznikem metodického kabinetu s prostorem pro výměnu zkušeností.

„Vzhledem k tomu, že je program plně financován z krajského rozpočtu, budou všechny plánované akce pro účastníky zdarma,“ uzavřel Emler.

(pav, jid)