„Odevzdání přiznání na poslední chvíli není ničím výjimečným, je to takový každoroční kolorit," potvrzuje ředitel Finančního úřadu pro Karlovarský kraj Čestmír Kubera. Termín pro letošní odevzdání přiznání je prvního dubna. Nejzazší lhůta, kdy lze svou daňovou povinnost splnit ještě bez sankce, je za předpokladu doručení přiznání příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do 10. dubna.

Jako každý rok, i letos při očekávaném mimořádném zájmu budou přepážky otevřené déle. „Ke zvládnutí tohoto tradičního náporu je posilován zejména rozsah úředních dní a úředních hodin na všech úřadovnách. Konkrétně již od 23. března až do 1. dubna budou pro výběr daňových přiznání k dispozici podatelny a odborně posílené přepážky na územních pracovištích v Chebu, v Sokolově a v Karlových Varech celodenně od 8:00 do 18:00 hodin," potvrdil Kubera.

Vedle toho jsou také za účelem výběru daňových přiznání a základní pomoci při jeho sestavení organizovány výjezdy do obcí, ve kterých se v minulosti potvrdil zájem veřejnosti o využití této formy kontaktu. „Lidé tak mohou vyrazit na úřad v Toužimi, a to 25. března od 8 do 17 hodin, či na úřad do Chodova, také 25. března v době od 13.00 do 17.00 hodin," uvedl ředitel finančního úřadu.

V současné chvíli má Finanční úřad pro Karlovarský kraj na podatelnách svých územních pracovišť k dispozici 23 tisíc daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob a 2 600 přiznání právnických osob. „K březnovému termínu (tedy do 10. dubna) očekáváme podle zkušeností z loňského roku celkem 48 tisíc přiznání fyzických a 7 tisíc právnických osob. Z těchto čísel je zřejmé, že finanční správu čeká ještě většinový příděl podání, která bude zapotřebí v krátkém časovém úseku přijmout a následně projednat," přiblížil Kubera.

Poměrně efektivním nástrojem, nijak vázaným na provozní dobu úřadoven, je pak elektronická forma podání přiznání. Letos pro vybrané skupiny poplatníků, zejména právnické osoby a plátce DPH, dokonce povinná pod sankcí 2 000 korun za každý případ. Blíže na daňovém portále přístupném přes www.financnisprava.cz

Pro podání učiněná po tomto datu je nutno počítat s pokutou za každý následující den v řádu od 0,1 promile ze stanovené daňové ztráty nebo 0,5 promile z daňové povinnosti. Nejméně však pokuta představuje v každém případě částku 500 korun, nejvýše může činit 5 procent dané daňové povinnosti nebo maximálně 300 tisíc.

„Celkově za loňský rok zpracoval náš finanční úřad v rámci kampaní spojených s řádnými termíny pro podávání daňových přiznání 60 tisíc případů fyzických osob a 9 tisíc právnických osob," uzavřel Kubera.