Jedenáct z celkových 46 projektů za Karlovarský kraj mohou čerpat miliardy z takzvaného Fondu spravedlivé transformace (FST), jenž vypsala Evropská unie pro nejvíce postižené regiony. Právě tento fond byl tématem speciální debaty, kterou Deník pořádal 16. listopadu v Galerii umění Karlovy Vary. Hlavními hosty byl karlovarský hejtman Petr Kulhánek, krajský radní pro regionální rozvoj Patrik Pizinger a Tomáš Linda, předseda Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje. Ti vysvětlovali poměrně složitou problematiku FST i společně s představiteli společnosti SUAS Group (nástupnická firma po Sokolovské uhelné), která je největším zaměstnavatelem v regionu. Právě ona už nyní pociťuje útlum těžby hnědého uhlí a vloni propustila stovky zaměstnanců.

"Karlovarský kraj je jedním ze tří českých regionů, které jsou strukturálně postiženy v důsledku těžby uhlí. Už nyní ale musíme odpovídat na dotaz, co nastane, až dojde k útlumu těžby. Tento fakt by měl být impulsem pro nový start. Fond spravedlivé transformace není přitom jediným nástrojem. Ten má jen vyplnit bílá místa. My už dnes víme, že musíme najít jinou hospodářskou rovinu života po útlumu těžby. Hlavními dvěma pilíři jsou nová průmyslová odvětví, druhým pak cestovní ruch a lázeňství. Proto i projekty s těmito pilíři úzce souvisejí, ať už jde o výzkum nebo výstavbu turistické infrastruktury. Na konci transformace by tu měl být jiný kraj, který staví na průmyslu a cestovním ruchu," začal debatu hejtman Kulhánek.

Jaroslav Rokos, předseda dozorčí rady SUAS Group, na to reagoval: "Mysleli jsme si, že čas na transformaci budeme mít delší, ale horizont se nám zkrátil. Ale jsme na to připraveni. Jsme personálně a technologicky vybaveni, máme pozemky i částečné finance. Chceme být i nadále energetickou firmou, ale ne založenou na uhlí. Máme několik směrů, kam se můžeme ubírat - zemní plyn, solární energie i zpracování komunálního odpadu. Už nyní na třídění odpadu máme kapacity. Vlastníme také 80 kilometrů čtverečních pozemků v různých lokalitách, které jsou určeny pro průmyslové zóny, ale i bytovou či rodinnou výstavbu. Největším projektem je lokalita Medard, kde plánujeme rezidenční bydlení i volnočasové aktivity. To vše dává prostor pro vznik nových pracovních míst." Jen na projektu na Medard, kde má v podstatě vyrůst zcela nové město, počítá společnost s náklady ve výši 600 až 750 milionů korun, dotace by mohla být přitom až 230 milionů.

Podle Rokose se SUAS Group podílí na HDP Karlovarského kraje 10 procenty, a i proto je další fungování firmy pro ně v rámci další budoucnosti regionu závazkem. Pavel Tomek ze SUAS Group pak připomenul, že je potřeba zastavit odliv nejen mladých lidí, ale i starších zkušených odborníků, kteří mnohdy míří do Německa.

Krajský radní Pizinger odmítl kritiku, které zaznívá z řad opozice, že by vedení kraje v rámci FST cokoliv zatajovalo. Připomněl, že k čerpání peněz dojde až v příštím roce, kdy by vedle 11 strategických projektů, které jsou určeny pro velké společnosti, měli přijít na řadu i řadoví podnikatelé a středně velké firmy. "V rámci čerpání peněz spravedlivé transformace je potřeba zohlednit tři věci - investice do vzdělání, aby mladí neodcházeli, dále ekonomiku, tedy i že stávající podniky se potřebují rozvíjet, a nesmíme zapomenout ani na životní prostředí," poznamenal Pizinger. Dodal, že Karlovarský kraj postupoval podle metodiky, která je shodná s EU a vlastní program ještě nebyl schválen, tedy zatím se ani peníze z něho čerpat nemohou. A hejtman doplnil, že kraj šel stejnou transparentní cestou jako další dva postižené kraje, a to Ústecký a Moravskoslezský. "Projekty byly vybrány na základě této metodiky, jsou předkládány Evropské komisi a mají pomoci celému kraji. Operační program se teprve tvoří. Jak se o něm debatuje, společností proběhla řada informací i dezinformací. Nic nebrání jakémukoliv podniku, aby se na kraj obrátil. V tuto chvíli nikomu vlak neujel, ani neujíždí," konstatoval krajský radní.

"Těchto jedenáct projektů se týká strategických projektů. Menší a střední podniky pak budou předmětem grantových schémat a informace k tomu budou včas zveřejněny na webovém portálu měníme kraj.cz ," doplnil hejtman Kulhánek. Adresa je https://www.menimekraj.cz/.

Na připomínku, jak je to s nejvíce postiženým Sokolovskem, pak hejtman odpověděl: "Sokolovsko má schválené tři velké projekty. Například nositelem byznysparku je Karlovarský kraj."

Jan Samec, ředitel Galerie umění, kde se debata konala, se ptal, jak to bude s podporou kultury a umění. "Kultura by měla být dalším pilířem, ale ne vše je potřeba hledat ve spravedlivé transformaci," reagoval Pizinger. A Kulhánek ho doplnil: "Součástí projektů je i podpora kultury. Je to zakotvené v Národním plánu obnovy."

Milan Tomeš z hnutí Duha se dotazoval, zda kraj myslí na monitorovací síť pro toky a ovzduší, a také se zajímal, jak je to s výstavbou univerzity. Podle Pizingera sice životní prostředí prioritou je, ale operační program si podmiňuje čerpání dotací inovacemi. "Co se týče univerzity, úzce komunikujeme se Západočeskou univerzitou v Plzni, která sleduje, co se u nás děje, a je ochotna na míru na to postavit technické obory, abychom tu mohli mít špičkové odborníky. Výstavba univerzitního kampusu je prioritou, ale reálně to vidím v horizontu 10 až 15 let," uvedl hejtman Kulhánek.

Podle šéfa hospodářské komory nejde jen o FST, který by mohl regionu pomoci. "Myslím, že se kolem této příležitosti trošku rozbouřila voda. Jde o to, co tou transformací má být. Já osobně vidím příležitost v sociální transformaci, nejen vzdělávání, ale i lákání nových obyvatel do našeho kraje. Ještě na konci války měl kraj milion obyvatel, dnes jsme na přibližně na 280 tisících. Má to vazbu i na rozpočtové určení daní. Naší ambicí by mělo být lákat nové obyvatele," poznamenal Linda. Podle Kulhánka je špatné i to, že v kraji není zájem o technické obory.

Jak Linda doplnil, velké příležitosti se nabízejí v úzké spolupráci se sousedním Německem. "Na to by měl směřovat marketing, a ne jen na ostatní české regiony," upozornil ředitel hospodářské komory.

Hejtman Kulhánek připomněl nelichotivé statistiky, v nichž je Karlovarský kraj v řadě kategoriích na samotném dně. "Všechny kroky, které připravujeme, jsou takové, že by se toto mohlo změnit. Paralelně s našimi snahami musí běžet i dostavba základní dopravní infrastruktury," připomněl hejtman i zdlouhavou stavbu D6. "My tu ale nebudeme sedět s rukama v klíně, až bude v roce 2027 nebo 28 D6 dostavěná," připomenul.

Pizinger zdůraznil, že projekty jsou zamířeny tak, aby se lidem v kraji příjemně žilo a lidé se do něho chtěli vracet. "Já už se nyní nestydím za to, že jsem z Karlovarského kraje," konstatoval.

I když z celkových 46 projektů bylo nakonec vybráno jen 11, podle Pizingera to neznamená, že už s těmi "neúspěšnými" kraj nepočítá. "Pro kraj jsou nadále důležité," konstatoval krajský radní pro regionální rozvoj. Zároveň odmítl spekulace, které se kolem FST objevily. "Proč nejsou známí hodnotitelé? Aby se zachovala jejich anonymita a zájemci je nemohli případně kontaktovat. Nikdo tu rozhodně nechce nic zatajovat," vysvětloval Pizinger. Linda z hospodářské komory připustil, že nad některými projekty členové komory jásali, z dalších byli zklamáni. "Infrastruktura pro podnikání. To je podle mě recept, který už se osvědčil v Chebu," uzavřel předseda Linda.