Podle slov jeho ředitele Lukáše Hnízdila vyhrála společnost Eurovia s celkovou cenou šedesát osm milionů korun bez DPH.

„Most bude spřažená betonová deska na ocelové konstrukci a realizace celého projektu by měla být pětatřicet týdnů. Zahájení prací očekáváme v měsíci březnu a dokončení v listopadu letošního roku,“ uvedl Lukáš Hnízdil.

Podle jeho dalších slov bude vítězná firma pověřena i demolicí stávajícího přemostění, během které si udělá přípravné stavební práce. „Nyní samozřejmě probíhají všechny administrativní věci nutné k zahájení stavby. Vítěz realizuje projekt, jedná s Povodím Ohře a dalšími subjekty, my připravujeme smlouvu,“ doplnil ředitel.

Podle našich dalších informací se ale dopravě v Karlových Varech po otevření Doubského mostu příliš neuleví. Je totiž velmi pravděpodobná uzávěra mostu Dvorského. „Tento most je ale města Karlovy Vary a bude na něm v nejbližší době provedena diagnostika, aby bylo jasné, jak na tom konstrukce je,“ dodal Lukáš Hnízdil.

Diagnostikou karlovarských mostů se karlovarská radnice hodlá zabývat velmi podrobně a chce vypracovat časový harmonogram oprav. „Víme, že některé mosty a lávky jsou ve velmi špatném stavu. Proto budeme diagnostikovat a dle výsledků určíme priority a vyčleníme peníze na opravy,“ uvedl Petr Bursík, náměstek karlovarské primátorky.

Jako první se bude rekonstruovat Koptův most na Čertově ostrově v centru města, kde je již vše připraveno a soutěž na dodavatele vyhlášena. „Podobně jako u Doubského mostu dojde i zde k demolici stávající konstrukce a stavbě zcela nového mostu. Stavební práce by měly být zahájeny v polovině dubna a dokončeny k poslednímu srpnu,“ doplnil Petr Bursík.

Výběrové řízení je už vypsáno i na diagnostiku nejzatíženějšího mostu v centru města, Chebského. Zde jsou náklady odhadovány na necelý milion korun. Diagnostikovány budou i některé lávky ve městě, které také čekají opravy.

„V minulosti se realizovala oprava lávky přes silniční průtah v Bohaticích, kde bylo opraveno samotné těleso lávky, a nyní je třeba odstranit havarijní stav schodů. Tyto práce budou zahájeny začátkem března, kdy dojde k úplné uzávěře schodiště, které by mělo být otevřeno v polovině června,“ dodal náměstek karlovarské primátorky s tím, že náklady na opravu schodiště přijdou město na milion osm set tisíc korun.