Přijede autobus německých dětí i s rodiči a Žlutičtí pro ně připravili bohatý program. Hlavním organizátorem tohoto projektu je Základní a umělecká škola Žlutice. V budově školy budou probíhat během soboty společné dílny, workshopy, kulturní pořady. Nebude chybět ani opékání buřtů. Pro rodiče z Německa je připraven výlet do Chyše a prohlídka zdejšího zámku.

V neděli pak čeká účastníky česko-německého dne sportovní zážitek. Bude jím pochod po stezce sovy Rozárky. Letos již 7. ročník pochodu je tradičně pořádán Spolkem okrašlovacím Vladař a je určen i pro širokou veřejnost. Na trase čeká na děti řada soutěží, v cíli pak pohádka, kejklířky a občerstvení.

Doufejme, že se plánovaná akce vydaří, že budou spokojené děti i rodiče a že přispěje ke vzájemnému poznávání a porozumění obou kultur.