Místo původních šedesáti korun zaplatí pacient sto korun za každý den pobytu v nemocnici. „Jestliže hospitalizace pacienta započne před datem účinnosti zákona a hospitalizace potrvá i po 1. prosinci 2011, uhradí pacient do 30. listopadu za den pobytu v nemocnici šedesát korun a od 1. prosince 2011 pak sto korun,” uvedla Barbora Silná, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice.

Vzhledem k tomu, že se první a poslední den pobytu v nemocnici účtuje jako jeden započatý den, uhradí pacient na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky částku šedesát korun , tedy sazbu platnou v den jeho přijetí do nemocnice.

Karlovarská krajská nemocnice, akciová společnost, získá zvýšením regulačních poplatků čtyři sta až pět set tisíc korun měsíčně.

„Mně to nevadí, ale doufám, že se v nemocnici zlepší služby, například strava je zde někdy opravdu otřesná,” uvedla Zdeňka Tichá. „Kdyby léčba v nemocnicích fungovala bez protekce, pak jsem ochotna platit i více,” dodala další z oslovených žen