Rozloha: 51,11 km²

Počet obyv.: 2381

Turist. zajímavosti v okolí: královská mincovna v Jáchymově, historická jáchymovská radnice, Šlikův hrádek.

Historické jádro Jáchymova z šestnáctého století je dnes městskou památkovou zónou. Jedná se o ucelený soubor goticko-renesančních patricijských domů. Město má dlouhou těžařskou tradici. Těžilo se tu například stříbro.