„V letošním roce jsme evidovali nejvyšší počet přihlášených obcí ze všech krajů a třetí nejvyšší počet v našem regionu od roku 2002, kdy se Karlovarský kraj do soutěže poprvé zapojil. Konkurence proto byla veliká a podle slov hodnotitelů nebylo rozhodování o vítězi a ostatních oceněných vůbec jednoduché. Nezbývá mi proto nic jiného, než pogratulovat všem obyvatelům Děpoltovic a zejména pak paní starostce Štěpánce Luxíkové k zaslouženému vítězství. Věřím, že podobný úspěch se jim podaří zopakovat i v celostátním kole,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Soutěž Vesnice roku, která letos vstoupila již do 28. ročníku, se koná ve dvou kolech – krajském a celostátním. V rámci krajského kola navštíví hodnotitelská komise všechny přihlášené obce a během dvou hodin mají obce za úkol odprezentovat každodenní život v obci a informovat o aktivitách, které pro občany pořádají.

Hrob byl výjimečně bohatý.
Okolí bájné hory Vladař ukrývalo unikátní hrob. Zbytky kostí se ale nenašly

Součástí hodnocení je také procházka obcí, během níž se porotci seznamují s realizovanými i plánovanými projekty a mají možnost poznat například místní podnikatele. A právě díky pestré a zajímavé prezentaci, do níž se zapojilo mnoho místních občanů, kteří předvedli nejen své výrobky, výtvory, ale také hudební a umělecká vystoupení, měla komise možnost poznat a po zásluze ocenit bohatý a všestranný život v obci Děpoltovice.

Slavnostní ocenění vítěze krajského kola a dalších vybraných obcí se uskuteční 26. července v Děpoltovicích. Pro zúčastněné obce jsou výsledky do poslední chvíle utajené, tudíž to, která obec obdrží jakou stuhu či diplom, bude za účasti hejtmana Karlovarského kraje, zástupců ministerstev a dalších vyhlašovatelů odtajněno až při samotném slavnostním aktu. Výsledky celostátního kola pak budou vyhlášeny 21. září v Uherském Hradišti.