„V letošním roce jsme evidovali nejvyšší počet přihlášených obcí ze všech krajů a třetí nejvyšší počet v našem regionu od roku 2002, kdy se Karlovarský kraj do soutěže poprvé zapojil. Konkurence proto byla veliká a podle slov hodnotitelů nebylo rozhodování o vítězi a ostatních oceněných vůbec jednoduché. Nezbývá mi proto nic jiného, než pogratulovat všem obyvatelům Děpoltovic a zejména pak paní starostce Štěpánce Luxíkové k zaslouženému vítězství. Věřím, že podobný úspěch se jim podaří zopakovat i v celostátním kole,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Soutěž Vesnice roku, která letos vstoupila již do 28. ročníku, se koná ve dvou kolech – krajském a celostátním. V rámci krajského kola navštíví hodnotitelská komise všechny přihlášené obce a během dvou hodin mají obce za úkol odprezentovat každodenní život v obci a informovat o aktivitách, které pro občany pořádají.

Součástí hodnocení je také procházka obcí, během níž se porotci seznamují s realizovanými i plánovanými projekty a mají možnost poznat například místní podnikatele. A právě díky pestré a zajímavé prezentaci, do níž se zapojilo mnoho místních občanů, kteří předvedli nejen své výrobky, výtvory, ale také hudební a umělecká vystoupení, měla komise možnost poznat a po zásluze ocenit bohatý a všestranný život v obci Děpoltovice.

Slavnostní ocenění vítěze krajského kola a dalších vybraných obcí se uskuteční 26. července v Děpoltovicích. Pro zúčastněné obce jsou výsledky do poslední chvíle utajené, tudíž to, která obec obdrží jakou stuhu či diplom, bude za účasti hejtmana Karlovarského kraje, zástupců ministerstev a dalších vyhlašovatelů odtajněno až při samotném slavnostním aktu. Výsledky celostátního kola pak budou vyhlášeny 21. září v Uherském Hradišti.