Z objektu se po stavebních úpravách stal centrální depozitář Muzea Cheb. „V novém depozitáři bude uloženo kolem 30 tisíc sbírkových předmětů,“ informovala ředitelka Muzea Cheb Eva Dittertová. V květnu se v depozitáři uskuteční další prezentační akce i pro širokou veřejnost. Pracovníci muzea doufají, že se upravená budova školy chebským občanům zalíbí.