Tvořit mohou ve školkách, školách, v rámci družiny, kroužků nebo doma s rodiči. Motivy ani technika nejsou nijak limitovány. Přihlášená díla budou hodnocena s přihlédnutím k věku autorů, soutěž je vypsána pro tři kategorie – 3 až 5 let, 6 až 10 let a 11 až 14 let. Výtvarné práce bude posuzovat hodnotící komise složená ze zástupců vedení města a přizvaných výtvarníků. Fotografie soutěžních děl budou také zveřejněny na facebookovém profilu magistrátu města, kde bude možné hlasovat. Hodnotící komise pak k výsledkům hlasování přihlédne.

Vyhlášení vítězů proběhne v rámci předvánočního setkání s primátorkou města Andreou Pfeffer Ferklovou, která autorům vítězných děl předá věcné ceny. Oceněny budou tři práce v každé kategorii. Soutěžní výtvory budou následně vystaveny v prostorách Městské knihovny Karlovy Vary.

Uzávěrka soutěže je 5. prosince, díla se odevzdávají osobně nebo poštou Odboru kultury, školství a tělovýchovy Magistrátu města Karlovy Vary. Ke každé práci je nutné připojit vyplněný registrační formulář a souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů.

Pravidla soutěže a formuláře jsou dostupné ve všech karlovarských mateřských a základních školách, ke stažení jsou na webu magistrátu www.mmkv.cz.