Týdenní akce nazvaná Výtvarné léto v galerii byla určena pro šikovné děti od 8 do 12 let.

„Motivovala je výstava významného českého sochaře Michala Gabriela Červený koberec. Sochy a plastiky vytvořené klasickými i novátorskými technikami skýtaly celou řadu obsahových i formálních inspirací,“ říká Lenka Tóthová z Galerie umění Karlovy Vary.

Odpoledne se táborníci věnovali rukodělným pracím především s keramickou hlínou, ale vyzkoušeli si i smaltování a šití.

Vytvořili keramické pítko pro ptáky, dlaždičku, bylinkovou vizitku i malou figurku podle Gabrielových Hráčů, smaltovali lžičku a brož. Zpestřením tábora se stala úterní soutěž nazvaná Lázeňská stezka, při níž dvoučlenná rodinná družstva vyhledávala správné odpovědi týkající se uměleckých, architektonických a lázeňských zajímavostí mezi galerií a Thermalem, soutěž byla završena odměnou v podobě zmrzlinového poháru. Letošní Výtvarné léto ukončila výstava všech vytvořených děl.