Sraz zájemců z řad veřejnosti, tedy především rodin s dětmi, je na konečné zastávce MHD v Karlových Varech – Tašovicích dnes v 10.45 hodin. Z tržnice odjíždí zájemcům bus MHD č. 10 v 10.14 hodin.

Trasa je vedena v prvopočátku po naučné stezce, přičemž podle pokynů organizátorů se asi po dvou kilometrech odbočí směrem na zmiňovanou farmu po neznačené trase. Půjde se po upravené lesní cestě, která je vhodná i pro kočárky, které se vypořádají s občasnými loužemi či kamením v nemnoha stoupáních.

V lese před farmou budou na děti čekat plyšoví medvědi, které průvod uspí ukolébavkou složenou s pomocí rodičů dětmi po cestě. Doporučuje se vzít s sebou med a řízky, které děti přenechají medvědům, aby bez strádání přežili zimní období. Po uspání medvědů budou hledat děti ukrytý poklad, který si mezi sebou rozdělí. Poté se skupina přesune na nedalekou farmu s restaurací, kde bude možné se občerstvit. Doporučujeme si vzít s sebou vuřty, které si u farmy opečeme u ohně. Děti zde budou mít navíc možnost svézt se pod dozorem na koních.

Zpět do Karlových Varů je možné se dostat busem MHD č. 22 z Hor, který jede krátce po 14. a 16. hodině. Celá cesta je dlouhá něco málo přes šest kilometrů, takže ji zvládnou i menší děti, pro které je akce především určena.

Než se vyrazí na cestu, bude se vybírat startovné, ve výši 20 až 30 korun za dítě, aby se zaplatily náklady na pořízení pokladu. V cíli bude k dispozici vyúčtování k nahlédnutí, aby neměl nikdo pocit, že přišel zkrátka.

Akce má mnohaletou tradici a každý rok se jí zúčastňuje kolem padesátky dětí s rodiči. Všichni zájemci o příjemně strávenou sobotu jsou vítáni.