Na několik let mají vystaráno preventisté karlovarské městské policie, kteří každoročně pořádají pro děti z mateřských škol hodiny praktické výuky dopravních předpisů na dětském dopravním hřišti. Díky sponzorskému daru karlovarského podnikatele Karla Holoubka se totiž nemusejí obávat, že by vozový park zastaral.

„Koloběžky jsme si každoročně půjčovali z 1. mateřské školy Karlovy Vary v Krymské ulici 10. V průběhu několika let, co akci pro nejmenší pořádáme, se koloběžky postupně vyřazovaly kvůli opotřebení. Každoročně se na nich totiž vystřídali všichni karlovarští předškoláci,“ konstatoval Pavel Torma Jalůvka, preventista městské policie.

Letos by podle Jalůvkových slov stávající počet koloběžek nestačil, a hrozilo ukončení této praktické formy výuky.

„Oslovili jsme proto pět největších karlovarských firem se žádostí o sponzorský dar na nákup patnácti nových koloběžek. Ten nakonec poskytl Karel Holoubek. Díky tomu je praktická výuka na dětském dopravním hřišti na několik let opět zajištěna,“ dodal Jalůvka.