Její zpěváčci pod vedením učitelky Josefiny Severové předvedli své koledy v úterý 6. prosince. Právě tato škola patří mezi ty nejvíce vytížené, co se týče přijetí ukrajinských dětí. Školáci z Ukrajiny už se stali součástí běžné výuky. Proto i oni byli přizváni do pěveckého sboru a dostali prostor také při pěveckém sólu ukrajinské národní písně Červená kalina.