To se počátkem podzimu 2013 přestěhuje do nově zrekonstruované budovy na východním okraji areálu karlovarské nemocnice.

„Současná podoba střediska poskytuje pacientům veškerou péči, kterou potřebují. Ovšem jeho kapacitní prostory jsou nevyhovující a je zde potřeba provést i určitou modernizaci. To je hlavním důvodem plánované rekonstrukce," uvedla primářka Dialyzačního střediska Dagmar Fričová.

Středisko bude umístěno do druhého patra oné budovy, přičemž ke stávající budově bude přistavěna třípodlažní přístavba, ve které budou umístěny technické prostory, sklady a personální místnosti.

Služby pacientům s chronickým selháním ledviny poskytuje celosvětově uznávaná společnost Fresenius Medical Care, která je rovněž provozovatelem dialyzačního střediska v karlovarské nemocnici. „V České republice má naše společnost celkem devatenáct středisek, z toho tři v Karlovarském kraji. Dnešní prostory stávajícího střediska jsou v určitých věcech nevyhovující. Z toho důvodu jsme se rozhodli pro rekonstrukci. Po vybudování nových prostorů plánujeme navýšit kapacitu lůžek ze stávajících deseti na dvacet až třicet lůžek," řekl David Prokeš, ředitel společnosti FMC.

„Od nového dialyzačního střediska v budoucnu očekáváme také kromě modernizace a navýšení kapacity zvýšení kvality pro pacienty, lepší pracovní zázemí, rozvoj ´lázeňských´ dialýz pro hosty a rozšíření provozu ambulance," doplnila Fričová.

Samotné zahájení prací započne letos v prosinci a předpokládaný konec je naplánován na říjen příštího roku. Cena této rekonstrukce se pak pohybuje okolo 48 milionů korun.

„Tato stavba je vyvrcholením našich jednání Jelikož nemocnice nemá prostředky na samotné poskytování dialyzačního střediska, je zde z těchto důvodů provoz střediska řízen právě společností FMC," dodal ředitel Karlovarské krajské nemocnice Luděk Nečesaný.

„Karlovarská krajská nemocnice se tak snaží udělat vše, aby byl zařízen veškerý komfort v jejím areálu. Samotné ekonomické náklady na rekonstrukci budovy si předem uhradí sama společnost a Karlovarský kraj. Se společností pak máme smlouvu na dvacet let a během této doby dojde k vyrovnání finanční částky díky regulacím nájemného. Samotný provoz střediska pak bude řízen společností FMC, ale budova bude patřit kraji," dokončil Luděk Nečesaný.