Dnes začnou první stavební práce, které budou probíhat ve dvou etapách.

„První etapa potrvá do 1. dubna, bude se během ní opravovat úsek nábřeží od Drahovického mostu ke křižovatce nábřeží s Prašnou ulicí. Během stavebních prací bude úsek zcela uzavřen, nebude tedy ani možné vjíždět do dvorů panelových domů nebo do jejich garáží a vyjíždět ven. Naopak bude možné parkovat v části nábřeží od Drahovického mostu do středu města, kde bude doprava jednosměrná – směrem do města – a polovina komunikace bude vyhrazena pro šikmé parkování. Po dobu stavby bude otevřen průjezd mezi Vítěznou ulicí a Drahovickým mostem, který byl dosud uzavřen květníky a sloužil jako parkoviště,“ uvedl mluvčí radnice Jan Kopál.

Druhá etapa rekonstrukce začne 1. dubna a potrvá do 13. července, bude se opravovat úsek nábřeží mezi Drahovickým mostem a křižovatkou s ulicí Vítěznou a jako jednosměrka a dočasné parkoviště bude sloužit už opravený úsek z první etapy.