Historická budova CÍsařských lázní v Karlových Varech se dočká prvních oprav už letos na podzim. Do rozsáhlých rekonstrukcí investuje stamiliony jak Karlovarský kraj, tak i město Karlovy Vary. Podle odhadů bude na naplánované opravy potřeba přibližně 900 milionů korun.

Rada Karlovarského kraje doporučila zastupitelům, aby na svém dalším zasedání schválili podání žádosti do Integrovaného operačního programu (IOP) a do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. „Do Integrovaného operačního programu chceme podat žádost na 300 milionů korun v rámci projektu Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně. V tomto programu je spoluúčast patnáct procent, což je 45 milionů korun. Do ROPu chceme podat žádost na 150 milionů korun,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.

Velké finanční prostředky investuje do oprav Císařských lázní ze svého rozpočtu i Karlovarský kraj. „Z fondu budoucnosti, na kterém má Karlovarský kraj v současné době přes 500 milionů korun, investujeme do oprav přibližně 350 milionů korun,“ dodal hejtman. Podle jeho slov se musí k tomuto problému postavit čelem také vedení Karlových Varů.

A právě vedení města už schválilo finanční příspěvek na opravu Císařských lázní. Ze svého rozpočtu město během tří let uvolní 100 milionů korun. „Letos a příští rok by se mělo poskytnout po 40 milionech korun. A v roce 2014 zbytek,“ uvedl mluvčí karlovarské radnice Jan Kopál. Ve středu se uskutečnil kontrolní den, kterého se zúčastnili jak zástupci kraje, tak města. „Hovořilo se na něm i o tom, že zachování pavilonu přípravy rašeliny znamená nutnost pozměnit projektovou dokumentaci. Podle původní totiž na místě pavilonu mělo být umístěné technické zázemí pro obsluhu budovy, jako strojovna vzduchotechniky a podobná zařízení. Po dohodě s krajem budou tyto technologie v hlavním objektu,“ pokračoval. „Podle vyjádření projektanta se na odpovídající změně projektové dokumentace už pracuje a bude provedena včas tak, aby bylo možné na revitalizaci Lázní I v termínu podat žádost o dotace,“ uzavřel Jan Kopál.

Částečná oprava budovy Císařských lázní začne už na podzim letošního roku. Tu provede firma Bolid–M, která vyhrála výběrové řízení, jež vypsal Karlovarský kraj. Kraj tak za opravu střechy Císařských lázní zaplatí přibližně 2,4 miliony korun. Podle vedení Karlovarského kraje je firma Bolid–M specializovanou společností, která má s takto náročnými pracemi dobré zkušenosti. Opravovala například kupole na kostele svatého Mikuláše v Chebu. Součástí první etapy rekonstrukce Císařských lázní je obnova břidličné části střešního pláště a částí krovu, říms, vikýřů, komínů a obnova střední kupole hlavního průčelí nad Zanderovým sálem.