Děti soutěžily v kategorii výtvarných děl nazvané Hrajeme si s odpady a druhá část byla zaměřená na třídění odpadu s názvem Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, ve které soutěžící měli za úkol třídit odpady. Akci opět pořádal Karlovarský kraj ve spolupráci s organizací EKO-KOM zaměřenou na třídění využitelných složek odpadu a se společností ASEKOL, která se zabývá především zpětným odběrem a využitím elektroodpadu.

„Letošní námět soutěže Hrajeme si s odpady nebyl jednoduchý, děti tvořily na téma Sucho, nedostatek vody v krajině,“ uvedl krajský radní Karel Jakobec, který si vystavená díla velmi pochvaloval. Vítězové jednotlivých kategorií získali ocenění a vedení kraje se jim snažilo splnit přání, která děti měly. „Jsem rád, že už i ti nejmenší dávají najevo svůj vztah k přírodě a planetě a vědí, že je nutné přírodu a životní prostředí chránit,“ dodal Karel Jakobec.

Výsledky výtvarné soutěže „Hrajeme si s odpady“:

Kategorie A: 1. místo: MŠ Pionýrů Sokolov; 2. místo: MŠ Ostrov; 3. místo: MŠ Studánka Karlovy Vary .

Kategorie B: 1. místo: ZŠ Krušnohorská Ostrov.

Kategorie C: 1. místo: ZŠ Krušnohorská Ostrov 8. B; 2. místo: ZŠ Sokolov Pavel Hrysz; 3. místo: ZŠ Krušnohorská Ostrov 7. a 9. třídy

Kategorie D: 1. místo: ZUŠ Nejdek Dominika Juhaszová; 2. místo: Střední lesnická škola Žlutice Lenka Schwarzová; 3. místo: ZŠ a ZUŠ Žlutice Františka Boková, Bára Hartová.

Projekt „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“:

1. místo: ZŠ Královské Poříčí; 2. místo: ZŠ Krušnohorská Ostrov, 3. místo: ZŠ Hranice.