„Firma použila k rekultivaci lomu Hutnický vrch v katastru obce Smolné Pece na Karlovarsku neupravené stavební a demoliční odpady, a jednala tak v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení,“ uvedla Jana Jandová z ČIŽP. Kamenolom Hutnický vrch byl Krajským úřadem Karlovarského kraje schválen jako zařízení k využívání odpadů. Obviněný tam ale podle inspektorů uložil i odpady, které nesplňovaly podmínky stanovené provozním řádem. „Jednalo se o neupravené stavební a demoliční odpady. Více než 6060 tun stavebních materiálů na bázi sádry a přes 8900 tun směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků. Navíc byly v uložených odpadech zjištěny také nepovolené příměsi, například odpadní plastové fólie, PET lahve a plechovky,“ uvedl Jaroslav Hájek, pověřený řízením Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem. Proti pokutě se společnost LB podle inspektorů neodvolala a sankce v červenci nabyla právní moci. Jednatel novorolské firmy LB Josef Lexa se nechtěl k celé záležitosti vyjadřovat. „Nezlobte, se nebudu to komentovat,“ uvedl pouze.