Do generálky maturitní zkoušky schází už jen několik dní. Střední školy, jejichž žáci se přihlásili kmaturitě nanečisto, zažívají nefalšovanou předmaturitní nervozitu nejen kvůli organizaci a logistice celé akce, ale samozřejmě vočekávání, jak dopadnou výsledky. Do tohoto projektu se zapojilo také například Gymnázium Ostrov.

„Od ledna proškolujeme v celé České republice školní maturitní komisaře, zadavatele, hodnotitele písemných prací, hodnotitele ústní zkoušky, ale také ředitele škol či jejich zástupce,“ řekla Alena Coubalová z Národního institutu pro další vzdělávání. Školení probíhalo prezenčně a formou e–learningu.
„Od ledna do konce září bylo vKarlovarském kraji proškoleno celkem 2 054 pracovníků středních škol, ztoho samotným e-learningovým studiem úspěšně prošlo 988 osob. Jednotlivá školení se konala zdůvodu zajištění dostupnosti jak na krajském pracovišti Národního institutu pro další vzdělávání vKarlových Varech, tak na gymnáziu vOstrově a vChebu,“ uvedla Dana Chmelová, regionální garant aktivity v Karlovarském kraji. Podle ní byl největší zájem o proškolení koncem srpna a vprůběhu září, kdy bylo definitivně jasné, že maturitní generálka i nová maturita se budou konat. „Atmosféra na školeních se postupně zlepšovala, hlavně při druhé vlně prezenčních seminářů, kdy účastníci již více pracovali a nezdržovali výuku nekonstruktivními diskusemi,“ dodala Chmelová.

Maturitní generálka se 11. října uskuteční také na gymnáziu v Ostrově. „Do projektu se zapojí tři třídy. Žáci budou dělat didaktické testy, ale také test z českého a cizího jazyka. Projekt je dobrý k tomu, aby se odstranily případné chyby před ostrými maturitami. Vše se bude konat podle jednotného systému a výsledky budou žáci znát 3. listopadu,“ uvedl Milan Martinek, ředitel gymnázia v Ostrově.

„Výsledky pomohou žákům zvolit správné předměty, ze kterých budou v příštím roce maturovat. Do maturit načisto se musí studenti přihlásit nejpozději do 15. listopadu,“ uzavřel ředitel školy.