Netradiční prohlídky s podtitulem Dobrodružství vápna a písku umožnily zvídavým lidem nahlédnout do procesu poznávání a záchrany významné středověké památky.

„Návštěvník se dozví o stavební historii hradu, o způsobech stavění ve středověku, o hodnotách historických stavebních materiálů i o postupech jejich zkoumání a technologiích jejich záchrany," uvedla jedna z průvodkyň a odborná garantka projektu Dagmar Michoinová.

I kdyby ale při prohlídce hradu nepadlo jediné slovo, stojí za to. Vždyť jiná šance nahlédnout do nitra hradu zatím neexistuje. Stále tu pokračuje jeho obnova a podle Dagmar Wizovské ze správy památky bude příprava hradu pro standardní návštěvní provoz ještě nějaký čas trvat. „Odhadujeme to na dva až tři roky," poznamenala. Prohlídky se uskuteční ještě 1. a 2. srpna a 12. a 13. září vždy od 10, 12 a 15 hodin. „Doporučujeme rezervaci předem, protože počet návštěvníků je omezen," dodala Wizovská.