Už v loňském listopadu měla být dokončena oprava budovy obchodní akademie v Bezručově ulici v Karlových Varech za téměř devatenáct milionů korun. Není. Místo toho do objektu zatéká, protože část střechy chybí. Učebny ve třetím patře včetně tělocvičny jsou kompletně vytopeny. Nedokončená zůstala výměna oken a oprava fasády. Přestože podle Vratislava Emlera, krajského radního pro školství, zde výuka pokračuje v nižších patrech školy, kam byli žáci přestěhováni, kraj připravuje katastrofický scénář. A navíc řeší, co dál. Rada se shodla na tom, že firma, která opravu školy provádí, musí zaplatit pokutu v řádech milionů a smlouva jí nebude prodloužena. Jde ovšem pouze o doporučení pro ředitelku obchodní akademie Hanu Motyčkovou. Škola má právní subjektivitu, a podle hejtmana Novotného a radního Emlera víc kraj udělat nemůže.

Smlouvu na generální opravu budovy podepsalo vedení školy se sokolovskou firmou Renstav, která ve výběrovém řízení nabídla z devíti uchazečů nejnižší částku, 18 milionů 989 tisíc korun. „Cena byla rozhodující,“ zdůraznil radní Emler.

V polovině loňského června byla s touto firmou podepsána smlouva a ta staveniště převzala 20. června. Termín dokončení opravy byl stanoven na 20. listopadu a posunut na 20. prosince. „Už v průběhu prací firma avizovala problémy, například s dřevomorkou a památkáři. Proto jsme o týden posunuli i začátek školního roku na obchodní akademii a opravy prostřednictvím stavebního dozoru důkladně monitorovali. Kontrolních dnů zde bylo třiadvacet. Stavba ale stále není dokončena. Práce zde firma skončila dva dny před Vánocemi a staveniště i přes sliby řádně nezabezpečila. Prosincové deště pak třetí patro budovy kompletně vytopily,“ vysvětlil problém Emler.

Krajská rada proto nedoporučila škole, aby smlouvu prodloužila do 24. dubna, jak firma požaduje, a zároveň po ní chce uhradit smluvní pokutu ve výši dvanácti milionů korun. Od toho si vedení kraje slibuje, že firmu donutí, aby k opravě budovy začala přistupovat zodpovědně. Ukončení smlouvy je podle hejtmana a radního Emlera předmětem dalšího jednání.

„Musíme postupovat podle platné smlouvy. Ta byla uzavřena ve standardním režimu. S firmou jsme jednali a upozorňovali na to, že práce nepokračují podle harmonogramu. Firma slibovala nápravu, ale nic se nedělo. Chceme, aby nyní dodělala alespoň střechu, fasáda může počkat do prázdnin,“ zdůraznil radní Emler.

Renstav: O problémech kraj věděl. Nereagoval

Karlovy Vary – Společnost Renstav, která provádí opravu obchodní akademie v Karlových Varech, se brání. Podle jednatele a ředitele společnosti Jiřího Beneše kraj o všech problémech spojených s rekonstrukcí objektu věděl, ale nijak nereagoval. „Nebral je vůbec v potaz a nikdo nám nic nevysvětlil. Počkáme na odpověď na naši žádost o prodloužení lhůty, vyjádření kraje zatím nemáme. Nemám rád soudy. Budeme se snažit jednat a dohodnout se na kompromisu,“ uvedl ředitel a jednatel společnosti Renstav Jiří Beneš.

Jednou z hlavních příčin, pro něž se oprava objektu zdržela, je podle něj to, že projektová a zadávací dokumentace nebyla v souladu se stavem budovy. Ta byla postavena přibližně před sto lety. „Problémy byly například kvůli omítce. Zjistili jsme, že je nesoudržná, proto jsme ji na pokyn technického dozoru museli otlouct až na cihlu. Proti tomu ale protestovali památkáři. Omítka byla podle nich profilová a žádali, abychom ji vrátili zpět. To ale vyžadovalo časově náročný technologický postup, jenom vysychání původní sedmicentimetrové vrstvy vyžaduje sedmdesát dnů. Zahájili jsme proto práce na střeše a památkáři se dlouho nemohli rozhodnout, jakou máme použít krytinu. O typu krytiny rozhodli až 16. září s tím, že střechu musíme rozebrat a použitelné tašky že máme vrátit zpět. Zdržela se tak i oprava střechy. Typ požadovaných nových tašek byl nestandardní a bylo třeba jej objednat. Proto jsme kraj požádali o prodloužení stavby o devadesát dní. Povoleno nám bylo ale pouze dvacet dnů,“ vysvětlil Beneš. Kvůli komplikacím s fasádou, protože vysychání omítky vyžaduje podle stavebníků osm stupňů nad nulou i v noci, začala firma s pracemi na střeše.

„Krytinu jsme si nechali od dodavatele navážet, jak ji vyrobil, a jediné, co jsme podcenili, bylo počasí. Vichřice během vánočních svátků potrhala fólie a do budovy zateklo. Škody jsme ale uhradili z naší pojistky a střechu doděláme,“ zdůraznil Beneš. Vedení Renstavu stále věří, že se s krajem dohodne. ⋌(iva)