„Chceme v každém případě dotace na obnovu kulturních památek zachovat, protože si uvědomujeme, že obce i ostatní žadatelé mají opravy připraveny a s dotacemi počítali. Kultura, a zvláště zachování jejích hodnot, je pro náš region velmi důležitá. Tak k tomu i přistupujeme. Vidíme v tom také šanci pro regionální stavební firmy, na které rovněž dopadla koronavirová krize, a tímto způsobem mohou některou ze zakázek v řádné soutěži získat a udržet pracovní místa,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Hurajčík.

Ilustrační snímek
Před rodiči obdivně smekám. Fakt