„Počet přihlášených staveb je zhruba stejný jako v každém roce. Kromě dokončených staveb jsme přihlásili rovněž projekt a studii," uvedl náměstek primátora Čestmír Bruštík.

Zmíněným projektem je lávka pro pěší přes železniční trať, která se začne letos stavět od Horního nádraží na Růžový vrch. Stavba souvisí s rekonstrukcí a přestavbou železniční stanice, která bude letos na podzim dokončena. V případě studie jde o plánovanou přístavbu k domovu pro seniory v karlovarské čtvrti Stará Role.

Letos se koná 16. ročník soutěže O stavbu kraje, jehož cílem je prezentovat současné stavby v regionu, které jsou zkolaudovány a uvedeny do provozu od 1. ledna loňského roku do letošního 20. dubna. Soutěž vypisuje Regionální stavební sdružení Karlovy Vary s partnerskými stavebními organizacemi.