Podobu tří králů na sebe v těchto dnech vzali žáci škol, skauti i další dobrovolníci. Ti se účastní dvanáctého ročníku Tříkrálové sbírky. V Karlových Varech a přilehlém okolí se do sbírky zapojuje kolem šedesáti až sedmdesáti účastníků. Lidé mají možnost přispět až do této neděle.

„Tato sbírka je šance, jak udělat dobrý skutek. Myslím, že se stále najdou lidé dobrého srdce, pro které touha rozdávat radost neskončila po Vánocích,“ řekl při zahájení sbírky Petr Kulhánek, primátor Karlových Varů.

Podobného názoru byl i Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje. „Spousta lidí žije v těžkých podmínkách a toto je dobrá šance, jak jim pomoci život o trochu zlepšit. Jsem rád, že sbírka není pouze v Karlových Varech, ale i okolí a zároveň v celé republice,“ dodal hejtman.

Lidé se nemusejí bát, že by své finanční příspěvky dali falešným výběrčím. Ty pravé totiž bezpečně poznají. „V každé tříčlenné skupině je jeden výběrčí plnoletý. Ten má viditelně umístěné číslo občanského průkazu. Kasička má navíc své číslo a lidé si pravost výběrčích mohou telefonicky ověřit. Navíc na kasičce je razítko karlovarského magistrátu,“ nastínil základní rozpoznávací znaky účastníků sbírky Jiří Novák, ředitel karlovarské farní charity.

Podle něj se v loňském roce v Karlových Varech a okolí podařilo získat přibližně 140 tisíc korun. „Ty byly použity pro týdenní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany. Ke stejnému účelu poputují peníze i letos,“ doplnil Novák.

V rámci sbírky se najdou města i obce, jejichž občané přispívají velmi ochotně. „Výrazně se přispívalo vloni například v Bečově. Řekl bych, že právě z Bečova byla tak čtvrtina konečného výtěžku,“ vyčíslil ředitel karlovarské farní charity.

Někteří dobrovolníci se k Tříkrálové sbírce rádi vracejí i několik let po sobě. „Už vybíráme potřetí. Baví nás to, protože cítíme, že tím můžeme pomoci lidem. Musíme říct, že většinou jsou na nás lidé velmi hodní a milí, i když někdy zájem přispět nemají,“ řekly skautky Marie Šmídová a Barbora Kubová.