Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Velichově považují památkáři z Karlovarska za jednu z nejvýznamnějších novogotických staveb v regionu. Zchátralá památka prochází už mnoho let náročnou rekonstrukcí, která zdaleka nekončí. Zatím totiž byla opravena pouze střecha, díky čemuž se může konečně začít s restaurováním vzácného kazetového stropu.

Majitel kostela, Římskokatolická církev, jako v jiných případech převedl objekt zdarma na obec, a to v roce 2008. "V roce 2015 jsme začali s náročnou opravou, konkrétně střechou, která byla silně napadená dřevomorkou. Od té doby investujeme do rekonstrukce více než jeden milion korun ročně," uvedla starostka Velichova Markéta Sinkulová Moravcová.

Unikátní fresky v nové expozici.
Vzácné fresky ze zaniklého kostela v Doupově našly domov ve Valči

Obec má ovšem rozpočet v řádu 7,5 milionu korun a takovou investici by si sama samozřejmě nemohla dovolit. "Každý rok dostáváme na opravu kostela od ministerstva kultury 800 tisíc korun. Díky tomu, že s rekonstrukcí nemáme žádné problémy a vše děláme v souladu s podmínkami, máme tento přísun peněz zaručený každoročně. Bez dotace bychom se nikam příliš neposunuli," doplnila starostka Velichova.

Letos se tak díky opravené střeše po 10 letech vrátí do sakrální památky kazetový strop. "Před lety byl odborně sejmut. Teď začne jeho restaurování. V opravách střechy budeme ještě pokračovat, a to na dvou bočních kaplích a schodišti ve věži," pokračovala Sinkulová Moravcová s tím, že na střechu se mohla už vrátit také kopule s poselstvím pro příští generace. Samotné restaurování, které má na starosti firma Terrigena art, bude stát přitom přes 2 miliony korun, letos se do stropu investuje 700 tisíc korun.

V nadcházejících etapách opravy kostela se bude řešit odvodnění a také hromosvody. Vedení obce počítá, že využíván bude i nadále především pro kulturní akce. Občas slouží i jako letní kino, kdy je v kostele instalováno plátno, židle si nosí lidé vlastní z domova.