„O navýšení dotací v programu na obnovu kulturních památek rozhodla rada kraje. Poskytnutí části dotací musí ještě v září schválit krajští zastupitelé. Budeme tak moci vyjít vstříc i těm žadatelům, na něž se původně nedostalo,“ uvedla náměstkyně hejtmanky Daniela Seifertová.
Peníze půjdou například na pokračování opravy jedné z nejstarších památek v Karlových Varech, kostela sv. Urbana, na opravy kostelů v Milhostově nebo v Horní Blatné. Zvýší se rovněž dotace na sanaci zříceniny hradu v Andělské Hoře nebo na revitalizaci Labutího jezírka v Mariánských Lázních.

Karlovarský kraj přispívá především na projekty, které pomohou k záchraně unikátních kulturních památek, dále těch, které jsou v havarijním stavu, nebo jsou atraktivní z pohledu cestovního ruchu. „Budu velmi usilovat o to, aby se navýšení financí na opravy památek v našem regionu promítlo i do návrhu krajského rozpočtu na rok 2018. Na to, jak jsme malý region, je na našem území mnoho zanedbaných a chátrajících památek, cítím to jako velký dluh z minulosti,“ vysvětlila Seifertová.