„Veletrh vnímáme jako další možnost prezentace značky Dobrota Karlovarského kraje za hranicemi našeho regionu. Protože v loňském roce, kdy se konal první ročník veletrhu, zaznamenali organizátoři téměř 40 tisíc návštěvníků všech věkových kategorií, jsem přesvědčen o tom, že bychom tam také neměli chybět. Společně s námi se veletrhu zúčastní vybraní producenti prostřednictvím svých výrobků, které byly oceněny titulem Dobrota Karlovarského kraje a další,“ uvedl náměstek hejtmana s gescí v oblasti životního prostředí Karel Jakobec.

Cílem veletrhu je představení tradičních výrobců, podpora prodeje kvalitních potravin a nápojů s důrazem na jejich bezpečnost a kvalitu. A právě tyto výrobky budou moci zájemci ochutnat a zakoupit. Návštěvníci se mohou těšit na produkty vystavovatelů například v podobě masných a mléčných výrobků, představí se také čokoládovny, pivovary, lihovary, vinařství a další. Kromě toho bude připraven bohatý doprovodný program sestavený z workshopů a kuchařských show s profesionálními kuchaři. Veletrh se uskuteční paralelně s výstavou HOBBY. Předpokládané náklady spojené s účastí na veletrhu jsou 400 tisíc korun.