Lidé se mohou těšit na kapely, žehnání praporu, dětské atrakce nebo ukázky činnosti mladých hasičů. Součástí akce bude i prohlídka hasičárny. Začíná se v sobotu 20. června.

„Po úvodních ceremoniích se návštěvníci mohou těšit také na předávání ocenění starším a mladším hasičům, žehnání našeho praporu nebo spanilou jízdu z Pily, přes Kolovou, Háje a zpět," uvedla starostka SDH Pila Alexandra Šedová.

Akce se v 15:30 od zbrojnice, kde se uskuteční setkání starostů hasičských sdružení a oficiální ceremonie, přesune na Krtkův Ranč, kde bude pokračovat doprovodný program v podobě koncertů Dětského pěveckého sboru ZŠ Kyselka, chlapecké kapely ze stejné školy, country Tuláků z Ostrova nebo pilské kapely Žizeň.

Program oslav vyvrcholí půlnočním překvapením a večerní bohatou tombolou. „Oslavy děláme pod patronací hejtmana Karlovarského kraje," doplnila Šedová.

V budoucích měsících pak plánují pilští dobrovolníci memoriál nočních jízd nebo závody karlovarské ligy mladých hasičů.