A to podle stavebního úřadu i místního obecního úřadu. A počínání této firmy kritizují i místní lidé, kteří tvrdí, že černých staveb na obecních pozemcích už mají v Jenišově dost. „Lze vůbec stavět opěrné zdi a parkoviště bez stavebního povolení? Není možné nečinně přihlížet černým stavbám a to ještě na pozemku, který patří obci Jenišov. Vždyť jde o obcházení zákonů," stěžují si místní občané.

Podle starostky Jenišova Vladimíry Brujové nedodržela firma podmínky smlouvy. „Staví na našem pozemku. Uvedli, že nemusejí mít povolení stavebního úřadu. My jsme si vyžádali jeho stanovisko, které ještě písemně v ruce nemám. Ale podle šetření, které stavební úřad provedl, o něj museli zažádat, což neučinili. Vše budeme řešit na úterním zastupitelstvu. V úvahu připadá několik variant. Buď zeď zbourat, nebo si pozemek od města odkoupit. Obec navíc může smlouvu o pronájmu pozemku vypovědět," uvedla starostka Brujová.

Podle Jana Kopála, mluvčího karlovarského magistrátu, už stavební úřad podnět k šetření obdržel. „Na stavbu nebylo vydáno stavební povolení a investor bude muset doložit náležité podklady. V úvahu tak připadá i nařízení o odstranění stavby," uvedl mluvčí Kopál.

Jenomže názor společnosti DyCom Group je zcela odlišný. „Máme všechna povolení od obce, ovšem došlo k určitým nesrovnalostem. Ty se ale snažíme okamžitě napravit. My jsme se snažili pouze zpevnit plochu parkoviště, zrušit plot i bránu a celou plochu před naší firmou otevřít lidem," uvedl ředitel společnosti Roman Růžek. A znovu zdůraznil, že veškerá povolení od obce má. Ředitel Růžek se také dostaví na úterní jenišovské zastupitelstvo, aby místním občanům vše vysvětlil. „Nechceme problémy a velmi nás to mrzí. Doufáme, že dodatečné stavební povolení získáme a vše uvedeme do pořádku," dodal ředitel. Pokud by firma se svými argumenty před Jenišovskými neuspěla, je připravena zeď zbourat. Ale doufá, že k tomu nedojde.