Patří mezi ně i sokolovské Střípky, které dostanou část z výše uvedené částky. Peníze mají pomoci s financováním provozních a mzdových nákladů spojených s touto službou.

Dalšími, kdo se o dotaci podělí, jsou HC Dolní Rychnov, Hospic sv. Jiří, Cheb, Ladara Karlovy Vary a Agentura zdravotní domácí péče Home Care Karlovy Vary. 

„Je všeobecně známo, že domácí hospicová péče není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištěnía poskytovatelé těchto služeb jsou odkázáni na různé příspěvky a sponzorské dary. Proto Karlovarský kraj vyhlásil dotační program na jejich podporu. Provozovatelé nabízí v Karlovarském kraji hospicovou péči v domácnostech čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu, považujeme proto za nutné, abychom je podpořili,“ uvedl krajský radní pro oblast zdravotnictví Jan Bureš. 

Karlovarský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu tři miliony korun, přičemž maximální výše dotace, kterou žadatelé mohli získat, činila 500 tisíc korun. „Do programu se přihlásilo celkem pět provozovatelů domácí hospicové péče, kteří požádali o dotaci dohromady ve výši téměř 2,4 milionu korun. Čtyři ze žadatelů obdrží dotaci ve výši 500 tisíc korun, jeden získá požadovaný příspěvek ve výši 380 tisíc korun,“ doplnil Jan Bureš.