Až do poloviny letošního června musejí řidiči, kteří využívají dálnici D6 mezi Karlovými Vary, konkrétně Jenišovem, a Novým Sedlem, počítat s radikálním dopravním omezením. Již v dubnu tam začala zásadní rekonstrukce rychlostní silnice. Jak informoval vedoucí provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karlovy Vary Jiří Baloun, celá oprava bude rozdělena do několika etap, které se nevyhnou kompletním uzavírkám. „Provoz na dálnici bude ale během prací zachován, a to i přesto, že budeme rekonstruovat všechny jízdní pruhy v obou směrech,“ uvedl Baloun.

Rekonstrukci má na starosti společnost Silnice group, která vyhrála zakázku s nabídnutou cenou ve výši 120 milionů korun bez DPH. Právě cena, ale i doba realizace, byla podle Balouna hlavními hodnotícími kritérii. Dálnice D6 vedoucí od Jenišova směrem k západním hranicím byla zprovozněna v roce 2010. Právě zahájená rekonstrukce je úplně první od doby spuštění dopravy v tomto úseku. „Povrch vozovky prakticky dosloužil a je potřeba ho obměnit. Časově to vychází, protože životnost povrchu bývá dvanáct let. V rámci rekonstrukce se tak sejme obrusná vrstva, která má tloušťku čtyři centimetry a následně se položí nový povrch,“ nastínil práce vedoucí provozního úseku ŘSD Karlovy Vary. Oprava D6 bude rozdělena do čtyř etap. Celkově se má opravit úsek v přibližné délce 6,5 kilometru.

Další velké dopravní omezení plánují silničáři v opačné směru, a to na silnici I/6 ve směru na Prahu. Od května do července se má totiž pokládat mikrokoberec od Olšových Vrat směrem ke Karlovým Varům.

Na Sokolovsku probíhá probíhá statické zajištění silnice mezi Olovím a Boučím. Stavba je již nyní osazena semafory a provoz je tam řízen kyvadlově. Silnici využívají i řidiči z Kraslic a Německa, kteří tudy míří do Sokolova. Hlavním cílem navrhovaných opatření je zajistit v úseku zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Stavaři tam zajišťují stabilitu opěrné zdi o délce 36 metrů. Nedílnou součástí statického zajištění opěrné zdi bude zlepšení současného povrchového odvodnění úseku. Stavba je rozdělena do třech samostatných celků a potrvá do 24. června tohoto roku.

Budování opěrných zdí a tudíž dopravní omezení poznali i řidiči v Abertamech. Funkcí nových železobetonových zdí v celkové délce 202 metry je stabilizace krajnice a zamezení rozvoji nových poruch komunikace. Probíhající stavba má skončit 31. května.

Modernizace silnice proběhne i mezi úsekem Vřesová – Tatrovice, kam řada lidí míří k tamní vodní nádrži. Hlavním cílem navrhovaných opatření je zajistit ve sledovaném úseku silniční komunikace zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Momentálně řeší stavaři úpravu komunikace v délce 680 metrů a novou opěrnou zeď v délce 96 metrů. Celá akce byla rozdělena na šest částí, z nichž tato je realizována jako poslední. Křižovatka na začátku úseku bude upravena. Její spojovací větev bude zrušena a zatravněna. Práce již začaly, ukončeny mají být 31. října.