Řidiči, pozor! V ulici Na Vyhlídce je omezen provoz a instalovány semafory. Podle Jana Kopála, mluvčího magistrátu, jde o opravu opěrné zdi v majetku města v ulici Na Vyhlídce.

„Stavba je komplikovaná tím, že pata opěrné zdi je přístupná pouze seshora. Zhotovitelem je společnost AZ Sanace. Rada města schválila vítěze výběrového řízení na svém jednání 28. června tohoto roku s nabídkovou cenou cca 1,1 milionu korun s DPH,“ uvedl mluvčí.

Zvláštní užívání komunikace je povoleno od 1. září na dobu nezbytně nutnou pro opravu, nejpozději do 31. října. „Je zde povolena ohrada staveniště na chodníku a vozovce o výměře přibližně 100 metrů čtverečných za podmínky zajištění odpovídajících přenosných svislých dopravních značek, světelných signálů a dalších zařízení v souladu s vyhláškou a technickými předpisy,“ doplnil Jan Kopál.