Podobné finanční příspěvky jsou spíše výjimkou. Potvrdil to Jan Kopál, mluvčí karlovarské radnice. „Již dva roky se vyplácí státní příspěvek – pohřebné – pouze na pohřby nezaopatřených dětí. V ostatních případech je zařízení pohřbu povinností pozůstalých. V situacích hodných zvláštního zřetele, tedy v okamžiku, kdy pozůstalí skutečně nejsou schopní unést náklady na pohřeb, mohou dostat část nákladů formou mimořádné dávky. Jsou to ale případy výjimečné,“ uvedl Kopál.

„Nejsou-li pozůstalí známi, náklady na pohřeb nese obec, v našem případě tedy město Karlovy Vary. V těchto případech se provádí kremace bez obřadu, náklady města na jeden takový pohřeb činí okolo šesti a půl tisíce korun. Náklady na pohřeb poté může město uplatnit v dědickém řízení. Pokud se najdou dědici či nějaký předmět dědictví, může město svou pohledávku vůči nim uplatnit,“ dodal mluvčí Kopál.

U nemajetných osob je však situace těžší. „U těchto lidí jsou často jediným jejich zjištěným majetkem oblečení a osobní předměty, které měli při sobě při příjmu do nemocnice nebo v době úmrtí,“ nastínil problematiku Kopál.

Přesto v Karlových Varech některé pohřby financuje město. „Vloni město Karlovy Vary provedlo dvacet sedm pohřbů na vlastní náklady, letos jich bylo zatím 5,“ dodal mluvčí radnice v Karlových Varech.