Možností, jak získat podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, jsou „integrované přístupy". V souvislosti s novým programovým obdobím Evropské unie připravují Karlovy Vary integrovanou strategii Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚ KV), který bude sloužit jako nástroj pro čerpání dotací z fondů Evropské unie. Pro karlovarskou aglomeraci se otevírá možnost čerpat na cíle a opatření IPRÚ v následujících letech asi 1,2 miliardy. A je velmi pravděpodobné, že Karlovy Vary budou schopné čerpat i dotace z některých jiných evropských nebo národních programů.

V rámci zpracování analytické části strategie bylo vymezeno území, které zahrnuje Karlovy Vary a přilehlých 26 obcí. Pokud bude integrovaná strategie schválena na národní úrovni, budou pro karlovarskou aglomeraci rezervovány v jednotlivých operačních programech alokace v souladu s finančním plánem IPRÚ," vysvětlil primátor Petr Kulhánek (KOA). Integrovaná strategie bude naplňována prostřednictvím jednotlivých projektů, které budou muset být v souladu s parametry strategie.

IPRÚ stanovuje ty priority, cíle a opatření, které budou tyto projekty muset naplňovat. Karlovy Vary by rády získaly dotace na příměstskou železniční dopravu, zřízení nových zastávek a zapojení vlakotramvají do integrované dopravy. V úvahu stále připadá i vertikální doprava rekonstrukce stávajících, zjištění možností nových lanových drah. „Zatím se připravuje studie na lanovou dráhu Drahovice I. P. Pavlova nebo návrh na propojení dolního a horního nádraží. Ty se mohou ukázat jako neproveditelné, nebo naopak žádoucí, nebo se mohou vyskytnout projekty jiné," vysvětlil Jan Kopál, mluvčí magistrátu.

Město nezapomíná ani na opravy historických objektů. „Zazněly například rekonstrukce Goethovy vyhlídky, Císařských lázní, Mlýnské kolonády. Tyto projekty ale zatím nejsou odsouhlasené a potvrzené," upozornil mluvčí. Za důležité pokládá město také sociální bydlení. „Hovoří se o rozšíření kapacit domova pro seniory, výstavbě nových kapacit pro seniory, zavedení systému prostupného bydlení, vytvoření startovacích bytů," doplnil mluvčí.

IPRÚ byl veřejně projednán v Alžbětiných lázních 22. října 2014. „Zde byl poměrně přístupnou formou představen, lidem bylo vysvětleno, co to je za plán, čemu a kdy bude sloužit a co naopak neřeší, jako třeba jízdní řády, úklid listí, rušení nočního klidu a podobně," doplnil mluvčí.