Město Ostrov podalo žádost o dotaci na realizaci projektu. Projekt počítal s rekonstrukcí Domu kultury v Ostrově s celkovými náklady ve výši 27 milionů korun. Žádost o dotaci však byla v rámci výzvy zamítnuta.

„V současné době je připravována žádost o dotaci na projekt „Dům kultury Ostrov – centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas“ v rámci jiné výzvy z Regionálního operačního programu, kde jsou výdaje předpokládány ve výši 27, 5 milionu korun. Oproti projektu předkládanému do 7. výzvy ROP NUTS II Severozápad došlo k úpravě rozsahu předmětu projektu, době realizace a výdajů projektu,“ vysvětlila podrobnosti Alexandra Fürbachová, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování ostrovské radnice.

Předmětem projektu je technická a stavební obnova Domu kultury Ostrov, která zahrnuje rekonstrukci dvouplášťové střechy a veškerých klempířských prvků včetně bleskosvodu. Dále pak také vestavbu výtahu do prostoru šatny, rekonstrukci balkonu kinosálu, vestavbu prostoru pro volnočasové aktivity, vestavbu bezprahového klubu – Divadélko Točna, větrání a dotápění předsálí společenského sálu – vzduchotechnika, modernizaci elektroinstalace, vč. nouzového osvětlení a větrání kinokavárny.

„Fyzická realizace by měla být započata v květnu 2011. Partnery v tomto projektu jsou Dům kultury Ostrov, který v současné době objekt provozuje, Léčebné lázně Jáchymov, a. s., Sdružení Krušné hory – západ, Místní akční skupina Krušné hory – západ a město Město Horní Slavkov,“ dodala vedoucí.