Podle vyjádření ministra Ťoka ukázala špatný stav mostu až druhá diagnostika. Proto nařídil mimořádnou kontrolu všech mostů ze 60. až 80. let, na kterých je použita stejná konstrukce. „Tento most prošel diagnostikou a byl určen k tomu, že bude opraven. Když se ale odkryla vrchní vrstva a udělala se podle plánu druhá diagnostika, tak se ukázalo, že je nosná konstrukce natolik poškozená, že ten most budeme muset zbourat a postavit nový,“ uvedl Ťok na brífinku v České televizi.

Doubský most byl podle ministra Ťoka vyprojektování v roce 1964 a dostavěn v roce 1969. „Což je to kritické období, kdy se začaly používat předepínané konstrukce. Máme informace, že podobné problémy s tímto typem mostů z tohoto období mají všechny evropské státy,“ dodal Ťok.

Podle něj se ale některé skryté vady na mostech nedají běžnou kontrolou detekovat.

„Proto jsem nařídil na všech mostech, které jsou ve správě ŘSD a SŽDC udělala mimořádná kontrola. Bude se týkat mostů této konstrukce z období 60. až 80. Let, chceme si být jistí, že tam nebude žádná skrytá vada.“

Ministerstvo dopravy bude apelovat i na správce silnic II. a III. třídy, aby provedli podobnou kontrolu. „Zejména tam, kde vedou nad dálnicemi a železnicemi, protože i tam je podobný typ mostů,“ dodal Ťok na brífinku.

Na ministra dopravy Dana Ťoka i Lukáše Hnízdila, ředitele krajské správy Ředitelství silnic a dálnic v Karlovarském kraji, se přitom tento týden obrátil karlovarský primátor Petr Kulhánek s tím, že oprava mostu je terčem kritiky veřejnosti, protože se na stavbě nic neděje. Most přitom slouží nejen pro vnitřní dopravu v Karlových Varech, ale vede přes něj i hlavní komunikace na Plzeň.

"Most byl uzavřen s tím, že bude rekonstruován a uveden znovu do provozu v listopadu 2018. Již toto uzavření způsobilo značné dopravní komplikace jak v rámci městského, tak tranzitního provozu. Nebyl reflektován ani požadavek města na zřízení průchodu pro pěší po dobu rekonstrukce, musela tak být zřízena náhradní autobusová doprava mezi oběma břehy s dlouhou objízdnou trasou.

Od počátku bylo terčem kritiky Město - přestože jde plně o akci v režii státu - nejdříve za uzavírku samotnou, následně za to, že se na mostě nepracuje," uvádí mimo jiného v dopise Kulhánek.

A pokračuje: "Nyní se však dozvídám, že uzavírka mostu neskončí v listopadu 2018, ale bude uzavřen ještě další rok. A to je situace pro mě nevysvětlitelná a neobhajitelná. Připravit rekonstrukci zásadní dopravní spojnice v 21. století tak, že po 4 měsících uzavírky přijdu na to, že je most třeba snést a postavit nový, je z mého pohledu naprosto neomluvitelné a někdo (ŘSD/MD/projektant?) v celém procesu zcela zásadně pochybil. Výsledkem bude o rok déle trvající komplikovaná situace v dopravě v této části města a s ní související poškozování komunikací a životního prostředí na dlouhých objízdných trasách."