Podle biologa Jiřího Sochora vše nasvědčuje tomu, že by se tam mohla vyskytovat fungující populace této vzácné šelmy.

„Fotopast výskyt další kočky divoké zaznamenala v centrální části vojenského újezdu Hradiště. Podle Jiřího Sochora, který monitoring v této lokalitě pro Vojenské lesy a statky dělá, je to pravděpodobně samice či odrostlé mládě,“ říká Jan Sotona, mluvčí VJS.

„Je to skvělé, vypadá to na fungující populaci, a to je v rámci středoevropského rozměru velmi vzácné – o České republice ani nemluvím,“ jásá biolog Sochor. Výskyt obou jedinců od sebe dělí 15 kilometrů.

„Doupovské hory jsou z hlediska ekologické hodnoty a druhové rozmanitosti mimořádně cenným územím, přesto nás dosavadní výsledky výzkumu překvapily. Jako správci území v souvislosti s výskytem kočky divoké nemusíme přijímat žádná mimořádná opatření, protože lokalita vojenského újezdu je veřejně nepřístupná,“ konstatuje ředitel VLS Petr Král.

Kočka divoká se do české krajiny vrací po více než padesáti letech, ojedinělé výskyty byly potvrzeny už v roce 2011 na Šumavě, v Českém lese a také v hraničních lokalitách se Slovenskem. „Doupovské hory jsou pro ni ideální. Vyhovuje jí krajina, kde se střídá přirozený les s otevřenějšími prostory, zarostlými křovisky a nižší vegetací, což jí poskytuje možnost úkrytů při lovu hlodavců, kterými se živí,“ vysvětluje bioložka z Přírodo-vědecké fakulty Univerzity Karlovy Jana Pospíšková. Že by to však byla fungující populace, nemůže říci. „Rozmnožování nemáme zatím potvrzeno. Pokud by se to podařilo, byla by to skvělá zpráva,“ dodává.