Pro hosty byl po celý den připraven nabitý program, který začal golfovým turnajem. Po dni stráveném v golfovém prostředí se všichni účastníci přemístili do Grandhotelu Pupp, kde bylo již vše připraveno na slavnostní večer a samotnou dražbu, kterou moderoval Marek Eben.

Jak uvedla Lucie Krýslová z Golf Resort Karlovy Vary, díky pečlivě zvoleným dražebním předmětům se v sobotu vybralo 1 301 333 korun a mezi obdarovanými jsou v letošním roce zařazeni:

Nadace Pohyb bez pomoci zřízený panem Doc. PaedDr. Pavlem Kolářem
Obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky
Obecně prospěšná společnost Domov Sue Ryder
Martínek Pokladník nemocný cystickou fibrózou
Dětská psychiatrická nemocnice Opařany
PRO Gaudia