Žijí a pracují na odlišných místech, v různých oborech a odvětvích, předávají lidem kolem sebe rozdílná poselství. A přesto mají mnohé společné. I letos se v sokolovském klášteře předala pětice Křesadel – ocenění pro ty, kteří nad rámec svých pracovních povinností dělají něco pro druhé. Letos Křesadly porota ocenila pomoc handicapovaným, lidem ze sociálně vyloučených skupin, ale třeba i usilovnou práci na rozvoji regionu.

„Doufám, že naše práce nebyla zbytečná. Že lidé půjdou v našich stopách a ponesou poselství dál," pronesla ve své děkovné řeči Milada Bučková. Předsedkyně sdružení Chráněné bydlení v Sokolově Křesadlo nezískala poprvé. Pomoci handicapovaným se věnuje dlouhé roky. Spolupracovala s Olgou Havlovou, stála u založení její nadace. I letos ale předávání Křesadel ukázalo, že se o budoucnost dobrovolnictví a vzájemné nezištné pomoci v Karlovarském kraji nemusí obávat.
„Pomáhat lidem je pro nás normální. Stalo se to naprosto běžnou, přirozenou součástí našeho života. Zkrátka se stává, že mě na ulici zastaví známý a řekne – víš, Miriam, já bych zase potřeboval pomoct," říká Miriam Žáková, která s manželem Ondřejem založila v Nebanicích takzvaný Dům na půl cesty. Tam pomáhají lidem, kteří prošli třeba vězením, drogovou závislostí, prostitucí. Díky nim se mohou začlenit zpět do společnosti. „Překvapila nás už samotná nominace. Že Křesadlo opravdu získáme, jsme skutečně nečekali. Avšak o to víc nás to těší," doplnil Ondřej Žák.

Pět oceněných skutečným symbolickým křesadlem porota vybrala z osmnáctky nominovaných.

OCENĚNÍ

KAMILA PRCHALOVÁ za podporu regionu jižního Karlovarska

MILADA BUČKOVÁ za dlouholetou pomoc osobám s lehkým mentálním handicapem

EDITA KUNERTOVÁ za obětavou pomoc pro MC Klubíčko

RENATA KUNEŠOVÁ za založení Denního centra Žirafa a sdružení nejsme sami

MANŽELÉ MIRIAM A ONDŘEJ ŽÁKOVI za pomoc lidem ze sociálně vyloučených skupin