Tato komunikace je důležitou spojnici pro okolní obce a jejich obyvatele při cestě do větších měst. Zároveň propojuje silnici I/6 z jižní části regionu s komunikací I/20 vedoucí na Plzeň. Vozovka byla už ve velmi špatném stavu. Karlovarský kraj se proto rozhodl k její rekonstrukci. Využil přitom příspěvek z Integrovaného regionálního operačního programu.

Celkové náklady na stavební část projektu modernizace silnice mezi obcemi Bochov a Kozlov představují částku kolem 85,5 milionu korun. Z toho 85 procent pokrývá dotace z Evropské unie, pět procent bude uhrazeno ze státního rozpočtu a příspěvek Karlovarského kraje dosahuje 8, 7 milionu korun. V případě modernizace úseku mezi Kojšovicemi a Toužimi dosáhly celkové náklady zhruba 20, 3 milionu korun, z toho opět 85 procent činila evropská dotace, pět procent půjde ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje 2, 1 milionu korun.

„Postupně se nám daří opravovat jednotlivé úseky silnic druhých a třetích tříd v našem kraji a jsme úspěšní v získávání dotací z Integrovaného regionálního operačního programu. Modernizace silnice z Bochova do Kozlova a dalšího úseku až do Toužimi patří k největším letošním investičním akcím. Kraje letos získaly celkem 4 miliardy korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury, pro Karlovarský kraj to bylo 145 milionů korun. Díky tomu, že máme dobře připravené projekty, jsme schopni opravy rychle provádět. Letos jsme také zavedli nový dotační titul pro obce na opravy místních komunikací, o dotaci se přihlásilo 16 obcí,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

V případě modernizace silnice z Bochova do Kozlova se začalo s pracemi loni v červenci. Během jednoho roku provedly stavební firmy rekonstrukci silnice v délce 6, 4 kilometru, včetně jejího rozšíření a opravy mostu. V úseku z Kojšovic do Toužimi dlouhém 2,4 kilometru se modernizovala silnice také se změnou šířkových parametrů, s rozšířením krajnic a úpravou sjezdů. Práce trvaly od března do července letošního roku.

„Musíme si uvědomit, že v celém úseku dlouhém 8, 8 kilometru jde o kompletní rekonstrukci silnic, která zahrnuje rozšíření silnice a rekonstrukce povrchu, ale také odvodnění, přestavbu propustků, obnovení krajnic, instalaci nových svodidel, a dopravního značení. Nová silnice nyní splňuje veškeré požadavky na bezpečný a plynulý provoz nejen osobní dopravy, ale i nákladních vozů,“ poznamenal náměstek hejtmanky Martin Hurajčík.

Jako samostatnou investici pak nechalo město Bochov v úseku do Kozlova vybudovat nové chodníky, veřejné osvětlení a autobusové zastávky v obcích Kozlov a Dlouhá Ves.

Podzimní závody mladých rybářů.
FOTO: Velké závody mladých rybářů