Když jste byla poprvé zvolena starostkou, Stružná byla předlužená, měla finančním úřadem právně obstavený majetek, problémy s auditem krajského úřadu a idylické zde nebyly ani mezilidské vztahy. Jak s odstupem hodnotíte současnost?

Mohu naprosto upřímně říci, že když si občas na tu dobu vzpomenu, říkám si, že jsem byla šílená naivka, která absolutně netušila, jaká práce, kolik probdělých nocí, kolik do polštáře prolitých slz , kolik nepochopení, nepříjemných jednání mně čeká..

Dokázat místním lidem, že i přistěhovalec, kterým se škaredě říká "náplava", může z jiného úhlu pohledu přinést nový vítr do vesnického stereotypu, byl celkem nadlidský výkon. Ovšem mělo to i své výhody, jelikož jsem byla pro všechny neznámý element a tudíž jsem k nikomu neměla žádné vazby, tak občané postupně zjistili, že s každým jednám naprosto stejně a všem " měřím" stejným metrem. Když lidé zjistí, že pro všechny - bez výjimky- platí stejná pravidla, začnou Vám více věřit a nakonec i ti, kteří byli tvrdými zastánci původního vedení obce, si ke mně našli cestu . Myslím si, že když lidé cítí, že chcete pro obec něco vykonat, že práci starosty neberete jako práci, ale spíše poslání, že neřešíte jen typické starostovské záležitosti, ale v mnoha případech jejich osobní problémy, tak vás začnou brát tak nějak jako "matku pluku".

Ilustrační foto.
Covid v kraji: zákaz návštěv v nemocnicích. Nejvíce nakažených hlásí školy

Dnes je situace již naprosto odlišná a ačkoli se vždy a všude najde pár jedinců, kteří vám práci znepříjemňují, nemají vás rádi, myslí si, že si odsedíte své úřední dny za ohromné peníze a zbytek týdne proflákáte, musím na rovinu říci, že mně tato činnost zcela naplňuje .

Když jste kandidovala znovu v roce 2014, uvedla jste, že v menších obcích, jako je ta vaše, jde především o úzkou vazbu na občany. Tehdy jste za priority považovala rekonstrukci sociálního zázemí v klubovně TJ Stružná v Žalmanově, výstavbu nového oplocení dětského hřiště v Horních Tašovicích, odbahnění rybníka v Nové Vísce, výstavbu zastřešené pergoly na multifunkčním hřišti Stružná a řešení parkovišť ve vesnicích spolu s pokládáním asfaltového povrchu. Podařilo se vše realizovat?

Všechny vyjmenované priority jsou zrealizovány a samozřejmě došlo k mnoha dalším aktivitám . Postupujeme tak, že nejprve plníme stanovené základní roční cíle a k tomu, pokud finance dovolují, přidáváme další. Už jsme v podstatě v situaci, kdy si můžeme říci, že vše důležité je hotové, co máme v plánu vykonáme a ten zbytek- to už je ta pomyslná třešnička na dortu, která ovšem dotváří vzhled vesnic.

Jaké jsou priority obce Stružné dnes? Co se podařilo a s čím se nyní potýkáte?

Za skoro největší počin v mém starostování ovšem považuji vydobytí si po deseti letech žádostí u ŘSD zhotovení odbočky z D6 na Žalmanov, díky které ihned ustaly dopravní nehody a občané bez obav, že je smete buď auto z protistrany anebo nedobržďující kamion za nimi, v klidu odbočí.

Prioritou v současné době je výstavba vodovodu v Horních Tašovicích, která by měla být ukončena v roce 2023 a dále rekonstrukce veřejného osvětlení ve všech vesnicích - doplnění tzv."hluchých" míst novými stožáry a celková výměna současných svítidel za ledková. Tyto úkoly jsou zcela reálné, jelikož jsou v gesci obce. Co ale, bohužel, nemůžeme ovlivnit, i když snaha je obrovská, je extrémně zvýšená dopravní situace hlavně v Žalmanově. Touto obcí denně projíždí nákladní automobily všech svozových firem z celého Karlovarského kraje jedoucí na skládku Činov, dále pak nákladní auta plná kamení jedoucí z kamenolomu v Horních Tašovicích , či automobily jedoucí do vojenského prostoru. Vzhledem k tomu, že z technického hlediska nelze vystavět chodníky, jsou místní denně vystavováni nebezpečným situacím. A k tomu všemu jsme před několika měsíci zjistili , bohužel bez jakéhokoli projednání s námi, coby obcí sousedící ,že obec Doupovské Hradiště plánuje výstavbu krematoria na svém území, kdy jako příjezdová cesta bude sloužit silnice přes Žalmanov. Původně vše vypadalo tak, že by měla okolo r.2025 konečně ukončit svou činnost skládka Činov a v tu dobu by mělo být zprovozněno krematorium. Vše je ale jinak, skládka nekončí, ba naopak smlouva zní na dobu neurčitou … A tak , jak jsem již psala i panu hejtmanovi:" Občané Žalmanova a potažmo Stružné - máte smůlu - vydržte- vždyť může být i hůře "…

Jana Mračková Vildumetzová
Karlovarský kraj má poprvé v historii zastoupení ve vedení Sněmovny

Jak hodnotíte spolupráci obcí s Krajským úřadem Karlovarského kraje a dalšími institucemi? Daří se vám se s nimi domluvit?

Spolupráce s Krajským úřadem je vždy na seriózní úrovni, nemohu říci, že by mě kdokoli kdykoli odmítnul poradit, či vysvětlit. S minulým vedením jsem nebyla cíleně v žádném kontaktu . Předpokládám, že nyní spolupráci nic nebrání a že nás spojuje opravdový, nikoli politický zájem o rozvoj celého kraje. Ani u ostatních institucí nemám problémy v komunikaci.

Co je pro starostku to nejhorší, a naopak, kdy si řekne, že ta práce stojí zato?

Pro každého starostu jsou asi nejhorší ze všeho pomluvy a lži jak k jeho práci, tak i osobě. Češi navíc umí málo chválit, takže se ozývají hlavně s negacemi a pozitivních výstupů je jako šafránu. A naopak, když se na obecním úřadě zastaví bývalí domorodci s pochvalou, jak vesnice prokoukly, tak se člověk zatetelí blahem a má zase na chvíli pocit, že jeho práce a snaha není zbytečná.

Obracejí se lidé na obec v bezradnosti z navýšení cen energií, které ta poslední instance zvedla na maximum a leckdy na zaplacení záloh ani nemají?

Ano, po krachu Bohemia Energy občané volali s dotazy, jak mají postupovat a kam se obrátit a na jak dlouho zafixovat a jestli vůbec atd… , ale skoro nikdo ještě neobdržel jak poslední vyúčtování od BE, tak rozpis záloh od jiných dodavatelů, takže se teprve v následujících dnech naplno ukáže, o jak hrozivé částky lidé přijdou.