Projekt vznikl za finanční podpory Města Ostrov a za finanční podpory státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

Členové Rady a zastupitelstva, spolu s Petrem Žurkem – předsedou Unie digitálních kin a se zástupci firmy XCData se seznámili s novou nainstalovanou technologií. Součástí programu byla i prohlídka nově vybavené kabiny kina a po drobném stylovém občerstvení společně zhlédli novou animovanou pohádku Doba ledová: Země v pohybu, aby si mohli vychutnat kvalitní obraz a čistý zvuk.

Kino Domu kultury je připraveno s novou technologií nabídnout také nový dramaturgický plán. Postupně bude do programu zařazovat noční představení pro mladou generaci, představení, které bude určeno pouze ženám, dokumentární a přírodovědné filmy pro školy, přenosy ze světových oper nebo koncertů, nejsou vyloučené ani významné sportovní přenosy.

Tato nová koncepce ale úzce souvisí se zájmem návštěvníků, proto mohou občané posílat své náměty a tipy na mail halova@dk-ostrov.cz.

(mp)