Chráněné dílny, krizová centra a linky důvěry. To jsou hlavní věci, které v Karlovarském kraji chybí více než osmi tisícům lidí s duševními poruchami. Počet míst ve stacionářích, a to jak pro děti i dospělé, je poddimenzovaný a komunitní sestry v regionu nepracují žádné. Na tomto nelichotivém stavu se v úterý shodli u kulatého stolu zástupci poskytovatelů sociální péče, rodin osob s duševním onemocněním a vedení kraje.

Situaci by měl pomoci vyřešit pilotní projekt Rozvoj péče o duševní zdraví, který vypracovávají pracovníci Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví. „Cílem projektu je změnit současnou pozici Karlovarského kraje, který stojí v čele pomyslného republikového žebříčku nejhůře vystavěných sítí o pacienty s diagnózami jako jsou deprese, schizofrenie, poruchy příjmu potravy či neurotických poruch,“ uvedla Barbora Wenigová, ředitelka Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví. Karlovarský kraj se podle jejích slov umístil na druhém místě v počtu kriminálních činů spáchaných v souvislosti s drogovou závislostí.

Projekt, který je plánovaný na letošní a příští rok, chce podpořit zejména přesun psychiatrických pacientů ze zdravotních zařízení do přirozeného prostředí nemocných. „Především však chceme posílit rozvoj sociálních služeb, které se ukazují na základě mapování situace z počátku letošního roku jako velmi potřebné,“ podotkla Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu.

Prvním výsledkem projektu bylo otevření on–line poradny pro lidi s duševní poruchou a jejich blízké na stránkách www.stopstigma.cz.

„Koncem roku 2011 kraj předpokládá otevření centra sociální rehabilitace a zprovoznění terénní sociální služby. Do budoucna je v plánu i sociálně terapeutická dílna, chráněné bydlení a podporované zaměstnání. Typy skutečně potřebných služeb ukáží až výsledky mapování, které skončí v září letošního roku,“ dodala Wenigová.