Výstavba cyklostezky mezi Tašovicemi a Svatošskými skalami je placena z dotačních prostředků Regionálního operačního programu Severozápad. „Jde o společný projekt města Karlovy Vary a Karlovarského kraje, kdy kraj byl žadatelem o dotaci a Karlovy Vary akci předfinancovaly. Připravovaly také projekt," řekl náměstek hejtmana Petr Navrátil. Do přípravné fáze projektu již Karlovy Vary ze svého rozpočtu investovaly 1,7 milionu korun.

„Z rozpočtu města bude hrazeno také 15 procent způsobilých nákladů, 85 procent nákladů pokryje dotace Regionálního operačního programu Severozápad. Na úhradu nákladů, tedy přípravu projektu, předfinancování stavby a podíl spolufinancování, bylo v rozpočtu města vyčleněno 32 milionů korun," poznamenal primátor Petr Kulhánek.

Nová trasa cyklostezky je dlouhá přesně 2,2 kilometru. Z Tašovic je nejdříve vedena po levém břehu řeky Ohře a přibližně v místech, kde je na druhém břehu pastvina a koňské stáje, vodní tok překlene most. Tam se cyklostezka napojí na komunikaci vedoucí do Svatošských skal. V Karlových Varech pak zůstane už jen jeden krátký úsek, kde cyklostezka není. A to mezi Tašovicemi a obchodním centrem Varyáda. Zahájení stavby brání dohady o pozemky. „V současné době už pracujeme na majetkovém vypořádání, aby mohl být tento úsek co nejdříve zrealizován. Mělo by dojít ke směně pozemků v trase stezky. Jejich vlastník dostane náhradní v oblasti u Poštovního dvora. Jakmile bude dohoda uzavřena, stavbě nic nebrání. Bude tak definitivně hotová celá cyklostezka z Chebu po hranice Karlovarského kraje. Na páteřní cyklostezku naváží městské cyklostezky," dodal Kulhánek