„V rámci připravovaného projektu má dojít k sanaci bývalých pivních sklepení v obou zámeckých lokalitách. Během Velikonoc realizoval bavorský projektový partner, kterým je město Wunsiedel, odborné geodetické zaměření německými odborníky,“ uvedl projektový manažer Richard Štěpánovský.

Podklady ze společné přípravy projektu budou sloužit k vyhotovení potřebných odborných dokumentací a rozpočtů.

První místo získala v soutěži T-Mobile Rozjezdy v Karlovarském kraji Jitka Tomanová s porcelánovým projektem. Druhá byla Zuzana Wildmannová s projektem psím (zleva).
V soutěži uspěl originální porcelán a první pomoc pro psy

„Sklepy představují důležitá zimoviště vzácných druhů netopýrů žijících v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Národní památkový ústav chce podat žádost o dotaci na společný přeshraniční projekt během léta 2017,“ poznamenal Štěpánovský.

Bavorský partner chce sanovat rozsáhlá sklepní zimoviště u nedalekého města Wunsiedel v bavorských Smrčinách. Jedná se o lokalitu evropsky významných migračních tras řady živočišných druhů severo – jižním směrem (Durynský les – Smrčiny – Šumava) a také západo – východním směrem (Francký les – Smrčiny – Krušné hory) s bezprostřední vazbou právě na oblast Slavkovského lesa.

Chebský most přes řeku Ohři v Karlových Varech.
Bude chátrající Chebský most vyhlášen kulturní památkou?