Osudné sobotní ráno 7. dubna 2001 bylo ospalé, deštivé a mlhavé. Občany Sadova vyrušilo krátce před osmou hodinou houkání a příjezd dvou požárních vozidel hasičů z Karlových Varů, která zamířila, jako v minulosti k místní továrně, plavírně kaolínu.

Ovšem jaké bylo překvapení lidí, kteří přispěchali podívat se, co se tam děje, když viděli stoupat dým ze střechy kulturního domu, stojícího v těsném sousedství. Hořelo hlavně v místech nad velkým sálem, kde se propadl strop tvořený dřevěnými vazníky s podbitím hořlavými deskami a zničil vybavení sálu.

Ostatní prostory budovy byly poškozeny méně. Byt správce sice nebyl zasažen ohněm, ovšem pronikly tam zplodiny hoření a proto musel být vystěhován. Hloučky udivených občanů nevěřícně sledovaly práci karlovarských a ostrovských hasičů, kterým pomáhali také místní hasiči i ze sousední obce Bor. Živě diskutovaly, co bude s naším kulturákem, na jehož stavbě se mnozí podíleli.

Ještě nebyly skončeny hasební práce a přítomný starosta obce ujišťoval spoluobčany: "Kulturní dům určitě opravíme". Po ukončeném vyšetřování příčiny požáru, kdy bylo konstatováno, že požár vznikl ve starých rozvodech elektrické energie, se ihned začalo s odstraňováním následků, rychle byl v budově zprovozněn hostinec a pokračovalo se stavebními úpravami, zrušením promítacích kabin bývalého kina, posunutím vstupních dveří do obou sálů, vybudováním zádveří u vchodu, rozšířením kuchyně a s celkovou rekonstrukcí.

V létě byla budova nově zastřešena, provedlo se připojení na původní plynovou kotelnu, přes zimu se pokračovalo s pracemi uvnitř a v následujícím roce v říjnu byla oprava kulturního domu stavebně dokončena. Zde se projevila akceschopnost tehdejší stavební komise a vedení obce se starostou Bohumilem Wolfem.

Náklady na rekonstrukci, vybavení kuchyně a sálů dosáhly částky více jak 6,5 milionu korun. Nově zrekonstruované prostory domu nabídly uživatelům bezbariérový přístup a větší komfort, to se odrazilo ve větším zájmu o pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí, hlavně subjekty z okolí. I v dalších letech byla budova zvelebována, byly zrekonstruovány prostory hostince, nově postavené vstupní schodiště s navazující venkovní terasou.

Laci Levko, Sadov